Sobota / Saturday

8:30 – 9:30 Rejestracja uczestników / Registration of participants

9:30 – 10:30 Oficjalne otwarcie konferencji / Official opening of the conference

Wykład specjalny / Special lecture dr hab. Michał Wierzchoń (Między “czytaniem umysłu” a introspekcją – kilka słów o pomiarze świadomości)

10:30 – 12:00 I sesja referatów / I Talks session // Warsztat EEG / EEG Workshops

Sala 1 ANG

 • Adrianna Smurzyńska, Uniwersytet Jagielloński, (Un)consciousness and its role in the process of understanding others
 • Marcin Koculak, Uniwersytet Jagielloński, Neural correlates of unconsciousness – evidence from resting-state paradigms
 • Agnieszka Adamczyk, Uniwersytet Jagielloński, Implicit vs. explicit forms of emotion regulation – the role of (un)consciousness in controlling affective states

Sala 2 POL

 • Adriana Biernatowska, Uniwersytet Gdański, Stres jako mediator pomiędzy związkiem świadomej uważności z problematycznym używaniem pornografii
 • Julia Balcerowska, Uniwersytet Gdański, Stres jako mediator związku pomiędzy uważnością a uzależnieniem od Facebooka

WARSZTAT EEG / EEG WORKSHOP Urszula Górska

 

12:00 – 12:30 Przerwa kawowa / Coffee break

12:30 – 13:30 Wykład specjalny / Special lecture dr Michał Bola (Neuronal correlates of conscious and unconscious states: a study of sleep and anaesthesia)

13:40 – 15:10 II Sesja referatów / II Talks session // Warsztat filozoficzny / Workshops

Sala 1 ANG

 • Urszula Górska, Uniwersytet Jagielloński, Processing of auditory textures in human cortex can distinguish states of consciousness
 • Zuzanna Skóra, Uniwersytet Jagielloński, The role of attention in subjective accessibility of memory representation
 • Monika Derda, Uniwersytet Jagielloński, Role of fronto-parietal networks in dynamics of consciousness

Sala 2 POL

 • Marcin Kosztołowicz, Uniwersytet Jagielloński, Przypisywanie sprawstwa indeterministycznym agentom
 • Michał Kamiński, Maciej Próchnicki, Uniwersytet Jagielloński, Świadomość jako warunek odpowiedzialności prawnej
 • Wojciech Sak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Rola świadomości w kierowaniu własnym działaniem,

Sala 3 WARSZTAT / WORKSHOP Juan Loaiza Bridging the gap between philosophy and science, Room 1.01., Institute of Psychology

 

15:10 – 16:00 Przerwa obiadowa / Lunch break

16:00 – 17:30 III Sesja referatów / III Talks session

Sala 1 ANG

 • Rafał Adametz, Mental Causation. Is it still a problem?
 • Przemysław Zawadzki, Uniwersytet Jagielloński, Deep Brain Stimulation (DBS) as a treatment for disorders of consciousness
 • Ewa Uniejewska, SWPS, Double Consciousness of The Actor

Sala 2

 • Karina Mucha, SWPS (Wrocław), Modele metakognitywne a teorie uczenia się i ich możliwe aplikacje w edukacji
 • Marek Jakubiec, Uniwersytet Jagielloński, Fizykalizm i panpsychizm – stanowiska opozycyjne czy wzajemnie się warunkujące?

Sala 3

 • Krystian Bogucki, Uniwersytet Warszawski, Mit tego, co Dane w argumencie z języka prywatnego L. Wittgensteina
 • Stanisław Radoń, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Neurofenomenologia jako epistemologicznie akceptowalna droga badań nad świadomością oraz jej praktyczne aplikacje
 • Paweł Gwiaździński, Uniwersytet Śląski, Mikrofenomenologia i wywiad fenomenologiczny, jako metody badawcze neurofenomenologii

 

Niedziela / Sunday

8:30 – 9:00 Rejestracja uczestników / Registration of participants

9:00 – 11:00 Wykłady specjalne / Special lectures

prof. Michael Pauen Consciousness: The Unknown in Ourselves?

prof. Axel Cleeremans  Consciousness is something that the brain learns to do

11:00 – 11:30 Przerwa kawowa / Coffee break

11:30 – 13:00 Sesja posterowa / Poster session

 • Ricardo Augustus Perez de Oliveira, University of Reading/UK, Vantage Retrieval Point in Self-Defining Memories After Sad, Happy and Neutral Mood Inductions
 • Ilaria Taglialatela Scafati, University of Edinburgh, Working Memory is not engaged without consciousness in a guessing paradigm
 • Piotr Litwin, Uniwersytet Warszawski, Rubber hand illusion (RHI) does not arise from comparison with internal body model
 • Paweł Motyka, Uniwersytet Warszawski, Does conscious somatosensory perception vary across the cardiac cycle?
 • Eva Kazakova, National Institute of Mental Health (Czechy), Don’t think about the white bear – neuronal correlates of rivalry of two endogenous mental contents
 • Maciej Taraday, Uniwersytet Jagielloński, Memory as a background of fluid intelligence: maintenance in visual short term memory, primary memory and secondary memory search
 • Maciej Ługowski, SWPS (Wrocław), Mimowolne uczenie się a subiektywne poczucie pewności
 • Marie Kurtanova, Goncalo Filipe Rodrigues, Ondřej Bečev, Eva Kozáková, Masaryk University (Czechy), Deceptions of the Heart: The Influence of False Cardiac Feedback on Autonomic Markers of Arousal
 • Ondřej Bečev, Masaryk University, Shaken Hearts and Confused Minds: Effect of Interoceptive Feedback Manipulation on Sense of Agency
 • Joanna Mordawska, Uniwersytet Jagielloński, Zaburzenia świadomości wśród osób starszych – diagnoza różnicowa i niefarmakologiczne oddziaływania pomocnicze.
 • Magdalena Matyjek, Humboldt-Universität zu Berlin, Uniwersytet Jagielloński, Explicit vs. Implicit Theory of Mind – a critical evaluation
 • Oleg Fedyk, Uniwersytet Śląski, A paradox of self-deception from the first person perspective: few remarks on how addictive behaviour can be understood using phenomenological approach 

13:00 – 13:50 Przerwa obiadowa / Lunch break

13:50 – 15:20 IV Sesja referatów / IV Talks session

Sala 1 ANG

 • Bartosz Majchrowicz,Uniwersytet Jagielloński, Action awareness in health and disease
 • Justyna Hobot, Uniwersytet Jagielloński, Looking for consciousness with Transcranial Magnetic Stimulation
 • Simon Del Pin,Zuzanna Skóra, Aarhus University, Uniwersytet Jagielloński, Challenging the Partial Awareness Hypothesis: Weak conscious experience appears semantic in nature

Sala 2

 • dr Adam Zemełka, Umysł i świadomość w dociekaniach medycznych greckich uczonych przedplatońskich
 • Maksymilian Korczyk, Uniwersytet Jagielloński, ,,Muzyczna świadomość” czyli powiązania muzyki z badaniami nad świadomością
 • Agnieszka Ignaczewska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Formy treningu językowego w badaniach nad słuchem fonematycznym niemowląt i dzieci

Sala 3

 • Klaudia Wróblewska, Krzysztof Czekaj, Uniwersytet Jagielloński, Co hipnoza może powiedzieć o świadomości? Zaburzone stany świadomości w świetle badań nad hipnozą instrumentalną.
 • Adrianna Płoskonka, Uniwersytet Jagielloński, Uwolnić świadomość – rola współczesnych biotechnologii w terapii pacjentów z Syndromem Zamknięcia
 • Paulina Zguda, Uniwersytet Jagielloński, Rola świadomości w terapiach z użyciem wirtualnej rzeczywistości

 

15:20 – 15:40 Przerwa kawowa / Coffee break

15:40 – 17:10 V Sesja referatów / V Talks session

Sala 1 ANG

 • Michał Góral, University of Las Palmas de Gran Canaria, A comparative cognitive analysis of the Ortega Y Gasset’s philosophical concepts human nature and consciousness
 • Olga Kozyreva, Ilia Gushchin, Ural Federal University (Rosja), The Rise and Decline of the Philosophical Concept of Consciousness: How Could We Explain Crucial Shifts in the Philosophy of Mind?
 • Andrés Richart, Valencia University (Hiszpania), Consciousness and evolution of morality in the human being

Sala 2

 • Marcin Łysiak, Uniwersytet Warszawski, Filozoficzny zombi: czy człowiek bez świadomości jest pojmowalny i co z tego wynika?
 • Krzysztof Sękowski, Uniwersytet Warszawski, Co dają nam eksperymenty myślowe w dyskusji na temat świadomości? Perspektywa filozofii eksperymentalnej.
 • Agnieszka Lisowska, Uniwersytet Jagielloński, Świadomość w ujęciu filozofii eksperymentalnej

Sala 3 ANG

 • Ryszard Tuora, Uniwersytet Warszawski, Fields and streams – towards neurophilosophy of the unity of consciousness
 • Agata Wlaszczyk, Kinga Ciupińska, University of Copenhagen, Uniwersytet Jagielloński, Evaluation of approaches to investigations of temporal consciousness
 • Marta Ratomska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, How can implicit knowledge guide our visual attention in space and time?

 

17:15 Oficjalne zakończenie konferencji / Official ending of the conference

 

Zobacz harmonogram w pdf