Często zadawane pytania:

Pytanie: Czy bierny udział w wydarzeniu jest płatny?
Odpowiedź: Nie, opłatę wnoszą jedynie uczestnicy czynni. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem świadomości.

Pytanie: Czy uczestników biernych obowiązuje rejestracja?
Odpowiedź: Wszyscy uczestnicy bierni będą proszeni o dokonanie rejestracji na miejscu, w dniu wydarzenia. Nie ma konieczności dokonywania rejestracji online.

Pytanie: Czy wystąpienia muszą być oparte o badania własne?
Odpowiedź: Akceptujemy zarówno wystąpienia oparte na badaniach własnych, jak i prezentacje/postery teoretyczne.

Pytanie: Czy wszyscy autorzy muszą dokonać rejestracji i wnieść opłatę konferencyjną?
Odpowiedź: Wszyscy autorzy, którzy chcą otrzymać certyfikat uczestnictwa powinni dokonać rejestracji i wnieść opłatę konferencyjną.

Pytanie: Czy możliwe jest otrzymanie certyfikatu o uczestnictwie biernym?
Odpowiedź: Tak, prosimy o zwrócenie się z taka prośbą podczas rejestracji uczestników biernych w trakcie wydarzenia.

Pytanie: Jak długo powinno trwać wystąpienie?
Odpowiedź: Przewidywany czas wystąpienia to 20 minut plus 10 minut na dyskusję.

Pytanie: Jak powinien wyglądać abstrakt wystąpienie?
Odpowiedź: Wszystkie wytyczne znajdą Państwo we wzorze: https://goo.gl/y8J14C

Pytanie: Jaki jest termin nadsyłania zgłoszeń i abstraktów?
Odpowiedź: Ostateczny termin to 10.03.2017.