Krakowska Konferencja Kognitywistyczna po raz pierwszy została zorganizowana w 2007 roku przez studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczo-Hutniczej. Celem organizatorów była próba integracji środowiska młodych naukowców zainteresowanych kognitywistyką, która dopiero zdobywała w Polsce popularność. Konferencja odniosła sukces i przez następne pięć lat gromadziła uczestników z całej Polski oraz gościła wybitnych gości, m.in. prof. Wodzisława Ducha, prof. Elżbietę Muskat-Tabakowską, prof. Edwarda Nęckę, prof. Ryszarda Tadeusiewicza i prof. Jerzego Vetulaniego. Opiekę nad konferencją sprawował śp. prof. Jerzy Perzanowski, a potem prof. Edward Nęcka.

Równocześnie z powstaniem Konferencji powstał Rocznik Kognitywistyczny, najpierw jako zbiór tekstów pokonferencyjnych (do roku 2011), a w 2012 roku jako niezależne czasopismo. Organizatorami pięciu pierwszych edycji była redakcja tworzącego się wtedy Rocznika Kognitywistycznego.

Więcej informacji o poprzednich edycjach można znaleźć na stronie: http://kognitywistyka.eu/

W latach 2012-2013 Konferencja została zawieszona, ale dzięki powstaniu Koła Naukowego Studentów Kognitywistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i zaangażowaniu jego członków udało się odnowić cykl spotkań. Tematem VI Krakowskiej Konferencji Kognitywistycznej zorganizowanej w 2014 roku były „Zmysły”. Gościem specjalnym prezentującym wykład ekspercki był prof. Kevin O’Regan z Uniwersytetu Kartezjusza w Paryżu, fizyk i filozof zajmujący się fenomenem percepcji wzrokowej i świadomości. Motywem przewodnim VII edycji konferencji był „Język”, a uczestnicy mieli okazję wziąć udział w wykładzie prof. Elisabetty Goli z Uniwersytetu w Cagliari. W 2015 roku udało nam się otrzymać aż 120 zgłoszeń z całej Polski, a także z zagranicy. Podobnym sukcesem zakończyła się VIII edycja, której tematem przewodnim była “Inteligencja”. Tym razem mieliśmy okazję gościć aż 4 specjalistów: dr Adama Hampshire (Imperial College London), prof. Olivera Wilhelma (University of Ulm), dr Jonathana Nelsona oraz dr Tareka Besolda (Free University of Bozen), którzy uświetnili zeszłoroczne wydarzenie swoimi wykładami.

Tajemnicą naszego sukcesu jest tworzenie przyjaznej i zachęcającej przestrzeni do międzynarodowej dyskusji na najnowsze tematy z zakresu kognitywistyki. Naszym celem jest dostarczenie możliwości poszerzania horyzontów i wzbogacania wiedzy w zakresie głównego tematu każdej edycji w przyjaznej atmosferze. Od początku istnienia Krakowska Konferencja Kognitywistyczna pokazuje, że nauka nie ma granic.