Członkowie Komitetu Organizacyjnego czuwają nad przebiegiem całej Konferencji, dbają o zaplecze techniczne, promocję oraz obsługę gości. Od decyzji tego Komitetu zależą m.in. harmonogram Konferencji, wydarzenia towarzyszące, czy zapewnienie i obsługa sprzętu podczas wydarzenia. To do nich można się zgłaszać z prośbami o pomoc lub z ewentualnymi problemami.

główny koordynator: Anna Roszczyk
Dawid Bieniek
Kinga Ciupińska
Paweł Ciślik
Klaudia Dąbrowska
Dominika Drążyk
Małgorzata Dyderska
Katarzyna Dziadowicz
Agnieszka Gębuś
Monika Glińska
Artur Gromadzki
Bartosz Haładus
Dominika Kopeć
Maksymilian Korczyk
Paweł Lubomski
Michał Majka
Ida Małajowicz
Aleksandra Musiał
Agata Mysiak
Marek Pędziwiatr
Marta Pindych
Ewa Ratuszyńska
Tomasz Rybacki
Dorota Rydzik
Magdalena Sabat
Agnieszka Serwotka
Łukasz Skoneczny
Paweł Sodzawiczny
Klaudia Tondos
Iga Willmann
Agata Wlaszczyk
Aleksandra Woźniak
Wojciech Zając
Paulina Zguda
Jaromir Zieliński
Karolina Zmarzły

 

Opiekę merytoryczną nad konferencją sprawuje dr Michał Klincewicz.